Watchtower to the rescue!


Watchtower hjælper med at holde dine docker containers opdateret.
Den henter det nye billede, stopper den gamle container og starter den nye med de samma parametrer som du kørte det med fra starten af.
For at køre watchtower skriver du flg i din konsol:

docker run -d \
    --name watchtower \
    -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
    containrrr/watchtower

Så enkelt kan det gøres.


Photo by NASA on Unsplash

Categories: